Internetový obchod Magento – řešení problémů při instalaci

Protože se objevily v krátkém sledu poptávky na realizaci internetových obchodů, přistoupil jsem ve volných chvílích k testovací instalaci e-shopu Magento. Test probíhal na počítači s OS Windows a instalovaným Apache, PHP a MySQL. Stažený zip soubor jsem rozbalil do adresáře htdocs webového serveru Apache, adresář po rozbalení zabírá na disku přibližně 57 MB prostoru. Po otevření stránky http://localhost/magento v prohlížeči internetu je vidět instalační průvodce.

(Pokračování textu…)

E-shop Zencart rozesílá spamy – řešení, výběr open-source náhrady

Jeden z hostingů, kde jsem uvedl do provozu Zencart mi zaslal informaci, že z dané domény jsou rozesílány spamy. Určení, který skript spamy rozesílá bylo zjednodušeno tím, že hosting poslal konkrétní název PHP souboru. Uvedený soubor se nacházel v adresáři images a spolu s ním řada dalších. Doposud mi není znám způsob, jak se do adresáře images soubory dostaly. Nepoužívám Total Commander, odkud některé viry vykrádají hesla, navíc hesla jsou složité na určení pomocí brute-force.
(Pokračování textu…)

OpenVPN server – klient na Windows, instalace a nastavení

Postup instalace je popsaný pro nejjednodušší cestu k realizaci VPN spojení. Instalační soubory pro Windows stáhneme z www.openvpn.net. Instalujeme na serverovém a klientských počítačích, vhodná je instalace na disk C, při instalaci na D vznikal problém s dávkovými soubory, kde je proměnná pro program files nastavená na výchozí systémový C:\Program Files.

(Pokračování textu…)

Nefunguje Smokeping na Ubuntu – jak instalovat

Po instalaci Smokeping (systém pro monitoing odezvy) na Ubuntu se zobrazovaly pouze prázdné grafy. Instalace proběhla standardním způsobem Systém – Zpráva – Správce balíčku Synaptic, vyhledat Smokeping a Apache a spustit instalaci. Po instalaci a konfiguraci smokeping v souboru /etc/smokeping/config se na stránce http://mujserver.cz/cgi-bin/smokeping.cgi zobrazovaly pouze prázdné grafy, přestože cíle na ping odpovídaly.
Řešením je spustit v terminálu tento příkaz:

sudo chown -R smokeping:www-data /var/lib/smokeping/

který nastaví souborům v uvedené složce vlastníka a skupinu umožňující smokepingu zapisovat do příslušných rrd souborů.

RSA host key for ‚hostname‘ differs from the key for the IP address

Po upgrade jednoho linuxového počítače bylo potřeba obnovit ssh prostup z okolních počítačů s autentifikací pomocí klíčů. Na upgradovaný počítač do adresáře /root/.ssh byly nakopírovány původní klíče. Z vedlejšího počítače byl provede test připojení, nejprve však byla proveden příkaz

ssh-keygen -R hostname

tento příkaz by měl ze souboru /root/.ssh/known_hosts vyřadit neplatné záznamy o počítači hostname. Potom test:

ssh -l root -i /root/.ssh/catv-id_dsa hostname

Byla zobrazena běžná  hláška:

The authenticity of host 'hostname (1.2.3.4)' can't be established.
RSA key fingerprint is .......
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?

Toto potvrzení se zobrazuje jen při prvním připojení. po potvrzení připojení však byla zobrazena hláška:

Warning: the RSA host key for 'hostname' differs from the key for the IP address '1.2.3.4'
Offending key for IP in /root/.ssh/known_hosts:13
Matching host key in /root/.ssh/known_hosts:40
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)

a tato hláška se opakovala při každém připojení, což je problém, protože potřebujeme aby připojení bylo bezobslužné. Jakoby nezafungoval úplně správně ssh-keygen. Nakonec bylo potřeba ručně odstranit řádky 13 a 40 ze souboru /root/.shh/known_hosts, potom připojení proběhlo normálně.

Memtest USB instalace – Rescue CD

Potřeboval jsem spustit memtest na serveru bez cd-rom mechaniky. Můj oblíbený systém Rescue CD obsahuje Memtest, prošel jsem tedy postup instalace na USB disk, jevil se mi však složitý a postup, který jsem vyzkoušel byl nefunkční. Ještě další pátrání, došel jsem i na jeden web, který nabízel postup pro vytvoření bootovacího USB tímto způsobem s využitím FreeDOS, což jsem měl původně v úmyslu. A nějaké další neurčité postupy, není čas ale zkoušet všechno.

Nic se mi nelíbilo, takže u mně funkční postup je:

– stáhnout program UNetbootin
– pomocí tohoto programu uložit na USB flash disk ISO obraz RescueCD

a hotovo, funguje to. Pokud potom chceme takto vytvořený bootovací disk použít na daném počítači, nejprve je zapojíme do nějakého USB portu, potom teprve v BIOSu nastavíme pořadí bootovacích zařízení, kde dáme na první místo náš USB disk.

WinSockFix Vista alternativa

Pokud na vašem počítači zdánlivě bezdůvodně najednu nefunguje otevírání webových stránek, ale přitom např. ICQ a Skype funguje normálně, může pomoci prográmek WinSockFix. Tento program je však použitelný pouze na počítačích s operačním systémem Microsoft Windows XP a nižším. Pro Windows Vista se ukázala funkční tato posloupnost příkazů spuštěných v příkazovém řádku:

netsh winsock reset catalog 
netsh int ipv4 reset reset.log
netsh int ipv6 reset reset.log

Po zadání příkazů restartujeme počítač. Příkazový řádek je nutné spustit jako správce, tedy klikneme na Start – Všechny programy – Příslušenství, zde na položce Příkazový řádek klikneme pravým tlačítkem, z nabídky vybereme Spustit jako správce.

Zencart – změna sazby daně se zachováním cen produktů

V roce 2010 dochází ke změně sazby daně z přidané hodnoty z 19% na 20%. V případě, že zákazníkům chceme v internetovém obchodě postaveném na Zencartu zachovat ceny i v dalším roce na stejné výši, použijeme tento SQL dotaz:

UPDATE
products t1, tax_rates t2
SET
t1.products_price=(products_price*1.19)/1.2
WHERE
t1.products_tax_class_id=t2.tax_class_id
AND
t2.tax_rate=19

Potom upravíme výši daňové sazby a popisy daně následujícím SQL dotazem:

UPDATE
tax_class t1, tax_rates t2
SET
t1.tax_class_title='DPH 20%',
t1.tax_class_description='Daň z přidané hodnoty 20%',
t2.tax_rate='20',
t2.tax_description='DPH 20%'
WHERE
t1.tax_class_id=t2.tax_class_id
AND
t2.tax_rate=19

SQL dotazy spustíme v administraci – Nástroje – Instalace SQL patchů. Uvedený postup je bez záruky, pokud se tento postup rozhodnete použít, nezapomeňtě před změnou stáhnout zálohu databáze!

Ubuntu 8 – překódování mp3 audio pomocí ffmpeg

Na streamovacím serveru, který vysílá datový proud ve formátu WMV prostřednictvím softwaru Videolan VLC, se projevil problém se scházející zvukovou stopou ve formátu MP3 u streamovaného videa. Bylo použito řešení ze stránky Encoding mp3 audio with ffmpeg on Ubuntu Hardy. Převzato z uvedené stránky:

Podpora MP3 není zahrnuta ve ffmpeg v základním repositáři Ubuntu, je však možné použít repositáře Medibuntu. Jestliže je ffmpeg již máte instalovaný, odeberte jej. Doplňte do zdrojů softwaru repozitář Medibuntu a ověřovací klíč podle tohoto postupu:

sudo wget http://www.medibuntu.org/sources.list.d/hardy.list -O /etc/apt/sources.list.d/medibuntu.list
wget -q http://packages.medibuntu.org/medibuntu-key.gpg -O - | sudo apt-key add - && sudo apt-get update

Potom instalujeme ffmpeg a libmp3lame codec (součást libavcodec balíčku):

sudo apt-get install ffmpeg
sudo apt-get install libavcodec1d

Ubuntu 10

sudo wget http://www.medibuntu.org/sources.list.d/`lsb_release -cs`.list --output-document=/etc/apt/sources.list.d/medibuntu.list && sudo apt-get -q update && sudo apt-get --yes -q --allow-unauthenticated install medibuntu-keyring && sudo apt-get -q update
sudo apt-get install ffmpeg libavcodec-extra-52

Debian Squeeze

keyring: http://debian-multimedia.org/pool/main/d/debian-multimedia-keyring/debian-multimedia-keyring_2010.12.26_all.deb
aptitude install gstreamer0.10-fluendo-mp3 ffmpeg sox twolame vorbis-tools lame faad

Ubuntu Nvidia – klonování výstupu na televizor – TwinView Clone TV out

Před časem jsem sestavil malý server s TV výstupem. Ubuntu 8, grafika nvidia 7800, po zapnutí byla na TV výstupu černobílá kopie obrazu na monitoru. Stačilo zapnout příslušný ovladač hardwaru a obraz byl barevný, postup pro instalaci ovladačů nvidia je zde. Při stavbě další podobné sestavy, tentokrát s grafikou nvidia 8400 se objevil problém v tom, že svideo výstup grafiky měl obnovovací frekvenci 60 Hz. V konfiguračním souboru xorg.conf bylo nutné nastavit parametr TVStandard v sekci Screen.

Zde je konkrétní funkční konfigurace xorg:

Section "Monitor"
 Identifier     "Monitor0"
 VendorName     "Unknown"
 ModelName      "CRT-1"
 HorizSync       30.0 - 61.0
 VertRefresh     56.0 - 75.0
 Option         "DPMS"
EndSection

Section "Device"
 Identifier     "Videocard0"
 Driver         "nvidia"
 VendorName     "NVIDIA Corporation"
 BoardName      "GeForce 8400 GS"
EndSection

Section "Screen"
 Identifier     "Screen0"
 Device         "Videocard0"
 Monitor        "Monitor0"
 DefaultDepth    24
 Option         "TwinView" "1"
 Option         "TVStandard" "PAL-G"
 Option         "metamodes" "CRT: 800x600_56 +0+0, TV: 800x600 +0+0"
 SubSection     "Display"
 Depth       24
 EndSubSection
EndSection