Ubuntu 8 – překódování mp3 audio pomocí ffmpeg

Na streamovacím serveru, který vysílá datový proud ve formátu WMV prostřednictvím softwaru Videolan VLC, se projevil problém se scházející zvukovou stopou ve formátu MP3 u streamovaného videa. Bylo použito řešení ze stránky Encoding mp3 audio with ffmpeg on Ubuntu Hardy. Převzato z uvedené stránky:

Podpora MP3 není zahrnuta ve ffmpeg v základním repositáři Ubuntu, je však možné použít repositáře Medibuntu. Jestliže je ffmpeg již máte instalovaný, odeberte jej. Doplňte do zdrojů softwaru repozitář Medibuntu a ověřovací klíč podle tohoto postupu:

sudo wget http://www.medibuntu.org/sources.list.d/hardy.list -O /etc/apt/sources.list.d/medibuntu.list
wget -q http://packages.medibuntu.org/medibuntu-key.gpg -O - | sudo apt-key add - && sudo apt-get update

Potom instalujeme ffmpeg a libmp3lame codec (součást libavcodec balíčku):

sudo apt-get install ffmpeg
sudo apt-get install libavcodec1d

Ubuntu 10

sudo wget http://www.medibuntu.org/sources.list.d/`lsb_release -cs`.list --output-document=/etc/apt/sources.list.d/medibuntu.list && sudo apt-get -q update && sudo apt-get --yes -q --allow-unauthenticated install medibuntu-keyring && sudo apt-get -q update
sudo apt-get install ffmpeg libavcodec-extra-52

Debian Squeeze

keyring: http://debian-multimedia.org/pool/main/d/debian-multimedia-keyring/debian-multimedia-keyring_2010.12.26_all.deb
aptitude install gstreamer0.10-fluendo-mp3 ffmpeg sox twolame vorbis-tools lame faad

Komentáře jsou uzavřeny.