Kategorie: Sítě

OpenVPN server – klient na Windows, instalace a nastavení

Postup instalace je popsaný pro nejjednodušší cestu k realizaci VPN spojení. Instalační soubory pro Windows stáhneme z www.openvpn.net. Instalujeme na serverovém a klientských počítačích, vhodná je instalace na disk C, při instalaci na D vznikal problém s dávkovými soubory, kde je proměnná pro program files nastavená na výchozí systémový C:\Program Files.

(Pokračování textu…)

Nefunguje Smokeping na Ubuntu – jak instalovat

Po instalaci Smokeping (systém pro monitoing odezvy) na Ubuntu se zobrazovaly pouze prázdné grafy. Instalace proběhla standardním způsobem Systém – Zpráva – Správce balíčku Synaptic, vyhledat Smokeping a Apache a spustit instalaci. Po instalaci a konfiguraci smokeping v souboru /etc/smokeping/config se na stránce http://mujserver.cz/cgi-bin/smokeping.cgi zobrazovaly pouze prázdné grafy, přestože cíle na ping odpovídaly.
Řešením je spustit v terminálu tento příkaz:

sudo chown -R smokeping:www-data /var/lib/smokeping/

který nastaví souborům v uvedené složce vlastníka a skupinu umožňující smokepingu zapisovat do příslušných rrd souborů.

RSA host key for ‚hostname‘ differs from the key for the IP address

Po upgrade jednoho linuxového počítače bylo potřeba obnovit ssh prostup z okolních počítačů s autentifikací pomocí klíčů. Na upgradovaný počítač do adresáře /root/.ssh byly nakopírovány původní klíče. Z vedlejšího počítače byl provede test připojení, nejprve však byla proveden příkaz

ssh-keygen -R hostname

tento příkaz by měl ze souboru /root/.ssh/known_hosts vyřadit neplatné záznamy o počítači hostname. Potom test:

ssh -l root -i /root/.ssh/catv-id_dsa hostname

Byla zobrazena běžná  hláška:

The authenticity of host 'hostname (1.2.3.4)' can't be established.
RSA key fingerprint is .......
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?

Toto potvrzení se zobrazuje jen při prvním připojení. po potvrzení připojení však byla zobrazena hláška:

Warning: the RSA host key for 'hostname' differs from the key for the IP address '1.2.3.4'
Offending key for IP in /root/.ssh/known_hosts:13
Matching host key in /root/.ssh/known_hosts:40
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)

a tato hláška se opakovala při každém připojení, což je problém, protože potřebujeme aby připojení bylo bezobslužné. Jakoby nezafungoval úplně správně ssh-keygen. Nakonec bylo potřeba ručně odstranit řádky 13 a 40 ze souboru /root/.shh/known_hosts, potom připojení proběhlo normálně.

WinSockFix Vista alternativa

Pokud na vašem počítači zdánlivě bezdůvodně najednu nefunguje otevírání webových stránek, ale přitom např. ICQ a Skype funguje normálně, může pomoci prográmek WinSockFix. Tento program je však použitelný pouze na počítačích s operačním systémem Microsoft Windows XP a nižším. Pro Windows Vista se ukázala funkční tato posloupnost příkazů spuštěných v příkazovém řádku:

netsh winsock reset catalog 
netsh int ipv4 reset reset.log
netsh int ipv6 reset reset.log

Po zadání příkazů restartujeme počítač. Příkazový řádek je nutné spustit jako správce, tedy klikneme na Start – Všechny programy – Příslušenství, zde na položce Příkazový řádek klikneme pravým tlačítkem, z nabídky vybereme Spustit jako správce.