Archívy Listopad 2009

Ubuntu Nvidia – klonování výstupu na televizor – TwinView Clone TV out

Před časem jsem sestavil malý server s TV výstupem. Ubuntu 8, grafika nvidia 7800, po zapnutí byla na TV výstupu černobílá kopie obrazu na monitoru. Stačilo zapnout příslušný ovladač hardwaru a obraz byl barevný, postup pro instalaci ovladačů nvidia je zde. Při stavbě další podobné sestavy, tentokrát s grafikou nvidia 8400 se objevil problém v tom, že svideo výstup grafiky měl obnovovací frekvenci 60 Hz. V konfiguračním souboru xorg.conf bylo nutné nastavit parametr TVStandard v sekci Screen.

Zde je konkrétní funkční konfigurace xorg:

Section "Monitor"
 Identifier     "Monitor0"
 VendorName     "Unknown"
 ModelName      "CRT-1"
 HorizSync       30.0 - 61.0
 VertRefresh     56.0 - 75.0
 Option         "DPMS"
EndSection

Section "Device"
 Identifier     "Videocard0"
 Driver         "nvidia"
 VendorName     "NVIDIA Corporation"
 BoardName      "GeForce 8400 GS"
EndSection

Section "Screen"
 Identifier     "Screen0"
 Device         "Videocard0"
 Monitor        "Monitor0"
 DefaultDepth    24
 Option         "TwinView" "1"
 Option         "TVStandard" "PAL-G"
 Option         "metamodes" "CRT: 800x600_56 +0+0, TV: 800x600 +0+0"
 SubSection     "Display"
 Depth       24
 EndSubSection
EndSection

Ubuntu – Připojení sdíleného disku bez hesla

Pro připojení sdíleného disku bez hesla použijeme příkaz:

sudo mount.cifs //192.168.1.115/zalohy /home/nas -o guest

Klonování disku pro VirtualBox

Pro testování různých síťových funkcionality, jako je např. routing, NAT, DHCP, QoS apod. ve virtuálních počítačích vytvořených v produktu VirtualBox se projevila potřeba klonování již instalovaných operačních systémů. Klonováním se vyhneme zdlouhavé opakované instalaci operačních systémů do jetnolivých virtuálních počítačů. Prostá kopie disku v souboru s příponou .vdi není možná, VirtualBox takový disk odmítne s tím, že disk se stejným identifikační číslem již existuje. Řešení bylo nalezeno v diskuzním fóru nas serveru virtualbox.org:

v příkazovém řádku spustíme tento příkaz

vboxmanage clonehd "d:\virtual machines\ubuntu_client.vdi" "d:\virtual machines\ubuntu_server.vdi"

Po naklonování disků pouze doplníme do jednotlivých instalací OS potřebné komponenty.

Ubuntu 8 – eth1 -> eth0 – změna názvu síťového rozhraní

Po výměně síťové karty se v systému Linux – Ubuntu přidá další síťové rozhraní s vyšším číslem. Potom máte místo eth0 nové rozhraní eth1, což působí problémy se softwarem, který používá názvy síťových rozhraní. Názvy síťových rozhraní v Ubuntu 8 najdeme v souboru /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules, stačí smazat nepoužívané rozhraní a přepsat na eth0 nově přidané rozhraní.